Expert 20% Dr. Martin Schwarz

188,00 

Dr. Martin Schwarz Expert 20% is a product for whitening sensitive teeth with mouth trays according to dentist instructions, or for whitening treatment in dental offices and beauty salons.

Dr. Martin Schwarz Expert 20% Gel oxidizes organic pigment resulting in the visible removal of tooth discolourations – without irritating them. The result of the treatment is visible after the very first 30 min long session, and the whole cycle brightens teeth usually 3-5 tons. The product is safe for the teeth and enamel.

 • the final result of brightening the teeth is usually 3-5 shades difference
 • the whitening session lasts 30 minutes and the procedure cycle cannot be longer than 12 days
 • 5 ml of the gel is enough for several whitening sessions of both dental arches
 • the result is visible after the first whitening session, which can be carried out at home according to the dentist’s instructions.
 • pain and hypersensitivity effects do not occur or occur sporadically, therefore, Expert 20% is suitable for individuals with sensitive teeth.

Descrição

Expert 20% Dr. Martin Schwarz

188,00 

Dr. Martin Schwarz Expert 20% is a product for whitening sensitive teeth with mouth trays according to dentist instructions, or for whitening treatment in dental offices and beauty salons.

Dr. Martin Schwarz Expert 20% Gel oxidizes organic pigment resulting in the visible removal of tooth discolourations – without irritating them. The result of the treatment is visible after the very first 30 min long session, and the whole cycle brightens teeth usually 3-5 tons. The product is safe for the teeth and enamel.

 • the final result of brightening the teeth is usually 3-5 shades difference
 • the whitening session lasts 30 minutes and the procedure cycle cannot be longer than 12 days
 • 5 ml of the gel is enough for several whitening sessions of both dental arches
 • the result is visible after the first whitening session, which can be carried out at home according to the dentist’s instructions.
 • pain and hypersensitivity effects do not occur or occur sporadically, therefore, Expert 20% is suitable for individuals with sensitive teeth.

System wybielający linii Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% to żelowy preparat do wybielania nakładkowego w domu pod nadzorem stomatologa. Działanie żelu wybielającego Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% opiera się na utlenianiu pigmentów organicznych obecnych w produktach takich jak wino, herbata, kawa, tetracykliny etc. Selektywna degradacja tych substancji preparatem Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% pozwala zlikwidować niepożądane przebarwienia zębów.

Specjaliści z laboratoriów Dr. Martin Schwarz we współpracy z ośrodkami stomatologicznymi stworzyli unikalną recepturę preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20%, którą charakteryzują silne właściwości wybielające. Działanie żelu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% pozbawione jest również szeregu niedoskonałości mogących występować w przypadku stosowania innych produktów.

Formuła preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% pozwala szybko i skutecznie uzyskać efekt białych zębów bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń i lamp podnoszących ryzyko termicznego uszkodzenia szkliwa.

Preparat Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% ze względu na odpowiednie proporcje wody, składników nawilżających i pomocniczych substancji czynnych, przeciwdziała również efektowi wysuszania zębów.

Zastosowanie precyzyjnie dobranych stężeń azotanu potasu, glicerolu oraz karbamidu uwalnianego w procesie wybielania, redukuje pozabiegową nadwrażliwość zębów sprawiając, że jest ona niewielka i występuje jedynie sporadycznie. Współdziałanie tych substancji w wielu przypadkach całkowicie niweluje efekt pozabiegowej nadwrażliwości zębów.

Przebarwienia zębów to często spotykany objaw fluorozy, choroby powodowanej nadmierną ilością jonów fluorkowych przyswajanych przez organizm. Fluor jest mikroelementem poprawiającym kondycję szkliwa jednak jego nadmiar wywołuje niekorzystne objawy zdrowotne. Ze względu na fakt, że preparat Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% nie zawiera fluoru, kuracja wybielająca nie zwiększa ryzyka wystąpienia fluorozy.

Żel wybielający Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% uniemożliwia kwasową demineralizację szkliwa zębów, obserwowaną podczas kuracji z udziałem preparatów o pH niższym niż 7. Efekt braku demineralizacji szkliwa w przypadku stosowania żelu Dr. Martin Schwarz

Expert 20% Dr. Martin Schwarz

188,00 

Dr. Martin Schwarz Expert 20% is a product for whitening sensitive teeth with mouth trays according to dentist instructions, or for whitening treatment in dental offices and beauty salons.

Dr. Martin Schwarz Expert 20% Gel oxidizes organic pigment resulting in the visible removal of tooth discolourations – without irritating them. The result of the treatment is visible after the very first 30 min long session, and the whole cycle brightens teeth usually 3-5 tons. The product is safe for the teeth and enamel.

 • the final result of brightening the teeth is usually 3-5 shades difference
 • the whitening session lasts 30 minutes and the procedure cycle cannot be longer than 12 days
 • 5 ml of the gel is enough for several whitening sessions of both dental arches
 • the result is visible after the first whitening session, which can be carried out at home according to the dentist’s instructions.
 • pain and hypersensitivity effects do not occur or occur sporadically, therefore, Expert 20% is suitable for individuals with sensitive teeth.

System wybielający linii Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% to żelowy preparat do wybielania nakładkowego w domu pod nadzorem stomatologa. Działanie żelu wybielającego Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% opiera się na utlenianiu pigmentów organicznych obecnych w produktach takich jak wino, herbata, kawa, tetracykliny etc. Selektywna degradacja tych substancji preparatem Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% pozwala zlikwidować niepożądane przebarwienia zębów.

Specjaliści z laboratoriów Dr. Martin Schwarz we współpracy z ośrodkami stomatologicznymi stworzyli unikalną recepturę preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20%, którą charakteryzują silne właściwości wybielające. Działanie żelu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% pozbawione jest również szeregu niedoskonałości mogących występować w przypadku stosowania innych produktów.

Formuła preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% pozwala szybko i skutecznie uzyskać efekt białych zębów bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń i lamp podnoszących ryzyko termicznego uszkodzenia szkliwa.

Preparat Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% ze względu na odpowiednie proporcje wody, składników nawilżających i pomocniczych substancji czynnych, przeciwdziała również efektowi wysuszania zębów.

Zastosowanie precyzyjnie dobranych stężeń azotanu potasu, glicerolu oraz karbamidu uwalnianego w procesie wybielania, redukuje pozabiegową nadwrażliwość zębów sprawiając, że jest ona niewielka i występuje jedynie sporadycznie. Współdziałanie tych substancji w wielu przypadkach całkowicie niweluje efekt pozabiegowej nadwrażliwości zębów.

Przebarwienia zębów to często spotykany objaw fluorozy, choroby powodowanej nadmierną ilością jonów fluorkowych przyswajanych przez organizm. Fluor jest mikroelementem poprawiającym kondycję szkliwa jednak jego nadmiar wywołuje niekorzystne objawy zdrowotne. Ze względu na fakt, że preparat Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% nie zawiera fluoru, kuracja wybielająca nie zwiększa ryzyka wystąpienia fluorozy.

Żel wybielający Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% uniemożliwia kwasową demineralizację szkliwa zębów, obserwowaną podczas kuracji z udziałem preparatów o pH niższym niż 7. Efekt braku demineralizacji szkliwa w przypadku stosowania żelu Dr. Martin Schwarz

Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% whitening is a whitening gel for sensitive teeth. The Expert 20% is suitable for mouth trays whitening at home under the guidance of a dentist, or in dental clinics. The effect of the whitening gel Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% is based on the oxidation of organic pigments present in products such as wine, tea, coffee, tetracycline etc. The selective degradation of these substances by Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% allows to eliminate unwanted discoloration of teeth, while protecting sensitive teeth.

Specialists from Dr. Martin Schwarz Laboratories in collaboration with dental clinics have created a unique formula of Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% gel, which characterizes teeth whitening properties and enamel protective features. The effects of Dr. Martin Schwarz EXPERT’s 20% gel also lacks of a number of imperfections that may occur with similar products of other brands .

How does Expert 20% work?

The formula of the preparation Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% allows to quickly and effectively achieve the effect of white teeth without the need for additional devices and lamps raising the risk of thermal damage to the enamel.

Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% due to the appropriate proportions of water, moisteners and auxiliary active substances, also counteracts the effect of drying teeth.

The implementation of precisely chosen concentrations of potassium nitrate, glycerol and Carbamide released during the whitening process – radically reduces post-treatment tooth hypersensitivity, making it small and only occasionally occurring. The interaction of these substances in many cases completely eliminates the effect of post-treatment tooth hypersensitivity.

Tooth discoloration is a common symptom of fluorosis, a disease caused by an excessive amount of fluoride ions assimilated by the body. Fluoride is a microelement that improves the condition of the enamel, but its excess produces adverse health symptoms. Due to the fact that the EXPERT 20% gel does not contain fluoride – the whitening treatment does not increase the risk of developing fluorosis.

Dr. Martin Schwarz EXPERT Whitening gel 20% prevents demineralization of tooth enamel, observed during treatment with preparations with a pH lower than 7.

The set includes:

Syringe with 5 ml of Expert 20% gel, which is enough for several whitening sessions.
Instruction manual
The kit does not include mouth trays

Composition according to INCI:

Glycerol, Carbamide Peroxide, Water, Carbomer, Potassium Nitrate, EDTA, Menthol